§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem jest Top Mark Centre s.c. Marek Majewski, Sylwia Majewska, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Urbanistów 1/51, 02-397 Warszawa, NIP 526-273-69-28, REGON 015594686 (Biuro handlowe: ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa), nr konta: 25195000012006931218850002 Idea Bank, zwaną dalej "TMC". Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2. Korzystając z sklepu internetowego (www.tmc.com.pl) Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

3. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.

4. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone z użyciem strony internetowej Administratora przetwarzane są z zachowaniem wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r poz. 1000) oraz pokrewnymi aktami prawnymi.

5. Administrator deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

§ 2. Udostępnianie Danych Osobowych podmiotom trzecim

1. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:

- na polecenie organów administracji lub sądów;

- podmiotom trzecim, które przetwarzają powierzone dane przez Administratora (np. firma obsługująca stronę internetową);

- osobom przeprowadzającym inspekcje i audyty, księgowym i prawnikom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności;

- podmiotowi trzeciemu w sytuacji przekazania / sprzedaży części udziałów w spółce Administratora;

- podmiotom, które realizują wysyłkę, jednak na podstawie szczegółowych przepisów prawa stają się odrębnym Administratorem danych osobowych Klienta, np. Poczta Polska;

- strony Serwisu internetowego mogą używać treści lub wtyczek prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeżeli tylko Klient zdecyduje si z nich skorzystać, dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego usług.

2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony jest firma Biuro Projektów Informatycznych, Konrad Robaszewski 03-982 Warszawa, ul. E. Fieldorfa 5/37, NIP: 113-240-30-95, która jest administratorem systemu, a także świadczy na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z działaniem strony internetowej. Projektów Informatycznych, Konrad Robaszewski 03-982 Warszawa, ul. E. Fieldorfa 5/37, NIP: 113-240-30-95 przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie użytkowania przez Klienta strony internetowej. Podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych, zgodnie z art. 32 RODO. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych, poza podmiotami trzecimi o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 są pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy realizują powierzone zadania i posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

§ 3. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora posiada:

- prawo do bycia poinformowanym,

- prawo dostępu do jego danych osobowych,

- prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych,

- prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,

- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

2. W celu realizacji swoich praw Klient, który zarejestrował konto na stronie internetowej, może zarządzać swoimi danymi w panelu konta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Moje konto”, po lewej stronie wybrać „ ZARZĄDZANIE PRYWATNOŚCIĄ”, a następnie skorzystać z wybranej opcji:

- prawo do sprzeciwu,

- prawo do poprawnej informacji,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do bycia anonimowym,

- prawo do bycia zapomnianym,

- prawo do bycia informowanym,

- prawo do bycia powiadomionym,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Administrator narusza jej prawa i wolności podczas przetwarzania danych osobowych.

4. W przypadku pytań dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych, Klient może skontaktować się z administratorem drogą elektroniczną: sklep@tmc.com, telefonicznie: +48 22 428 3014 oraz korespondencyjnie: ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa.

5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- realizacji zamówienia, w tym przyjęcia zamówienia i wysyłki towaru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- rejestracji konta w sklepie internetowym na stronie www.tmc.com.pl, na podstawie zgody Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

- odpowiedzi na zapytanie Klienta, które zostało przesłane droga elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- prowadzenia księgowości w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Administrator może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli Klient nie przekaże niezbędnych informacji.

7. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

- adres e-mail;

- imię i nazwisko;

8. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

9. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

- adres e-mail;

(i) kod pocztowy i miejscowość;

(ii) kraj (państwo);

(iii) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

- imię i nazwisko;

- numer telefonu.

10. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

- firmę Przedsiębiorcy;

- numer NIP.

11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta jednakże szczególne przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy czas przetwarzania danych, np. 6 lat (ordynacja podatkowa).

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

§ 4. Pliki „cookies”

1. Podczas korzystania ze strony www.tmc.com.pl na  urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików możliwe jest między innymi zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji odbiorców (użytkowników).

2. Trwałe pliki cookie - te pliki cookie pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.

3. Sesyjne pliki cookie - te pliki cookie pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania Użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookie danej sesji są usuwane.

4. Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach internetowych szybciej, pamiętając preferencje Użytkownika dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu. Mogą również zapewnić pojawianie się zindywidualizowanych reklam, odpowiednio do zainteresowań Użytkownika.

5. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookie:

a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

c) „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu (Google Analytics)

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

6) Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. W celu wyłączenia mechanizmu cookies należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

W przeglądarce Chrome

W przeglądarce Firefox

W przeglądarce Opera

W przeglądarce Internet Explorer

W przeglądarce Safari

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronie www.tmc.com.pl.

Produkt dodany do listy życzeń

Strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Kontynuując jej przeglądanie Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajduje się w Polityce prywatności

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć